1

Böbrek Nakli Merkezi

Kategori : Böbrek Haberleri 03-11-2012 17:55

Böbrek nakli, hemodiyaliz ve periton diyaliziyle beraber son dönem böbrek yetmezliği olan hastalarda günümüzde kabul edilmiş tedavi yöntemlerinden birisidir. İlk başarılı böbrek nakli 1954 yılında A.B.Dde Boston şehrinde Prof.Murray ve ekibi tarafından tek yumurta ikizi iki kardeş arasında yapılmıştır. Bunu takiben bağışıklık sistemini baskılayan ilaçların ve ameliyat teknikleri ve yoğun bakım şartlarının mükemmelleşmesiyle birlikte böbrek nakli sayıları hızla artmıştır. Artık böbrek naklinin önündeki en büyük sorun, giderek artan hasta sayısına ve kabaran organ bekleme listelerine rağmen yeteri kadar organ bulunamamasıdır.

 Ülkemizde böbrek naklinin durumu nedir?

Kronik böbrek yetmezliği hastalığı, ülkemizin de giderek büyüyen önemli bir toplum sağlığı problemidir. Türkiye Kronik Böbrek Hastalıkları Prevelans (CREDIT) çalışmasına göre Türkiyede  halen 7.317.315 erişkin kronik böbrek hastası var. Bu demek oluyor ki ülkemizde 6-7 kişiden biri böbrek hastası. 2010 yılı itibariyle yaklaşık 60.000 insanımız son dönem böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi görmektedir. Bu rakamın katlanarak artacağı ve 2015 yılında yaklaşık 100.000 kronik diyaliz tedavisi gören hastamız olacağı öngörülmektedir. Yıllık böbrek nakli sayılarının ortalama 2500-3000 civarında olduğunu düşünürsek, hemodiyaliz tedavisinin bu hastalarımızın büyük çoğunluğunda başlıca tedavi seçeneği olacağı aşikardır. Maalesef kadavradan organ bağışı ülkemizde son derece az olduğundan organ bekleyen hasta sayıları giderek artmış, günümüzde bu rakamlar 30.000e ulaşmıştır. Bu nedenle Avrupa birliği ülkeleri ve Amerikanın tersine ülkemizde yapılan nakillerin büyük çoğunluğu canlı vericilerden alınan organlarla gerçekleştirilmektedir.

 Böbrek nakli neden bu kadar önemli ve güncel?

Diyalizde küçük molekül ağırlıklı toksik maddeler kandan yeterince temizlenmiyor.

Yorgunluk, halsizlik, ilerleyici kalp-damar hastalıkları, sinir hastalıkları, kemik hastalığı, cinsel fonksiyon bozuklukları diyaliz hastalarında sık görülüyor.

Diyaliz hastaları genellikle ekonomik, duygusal, fiziksel açıdan başkalarına bağımlı olabiliyor

Sonuç olarak, başarılı bir böbrek nakli sonrası böbreğin işlevleri tam olarak yerine konulabiliyor, sonuçta daha sağlıklı, üretken ve daha uzun bir yaşam beklentisi elde edilebiliyor.

Böbrek nakli sonrası yaşam beklentisi diyalize göre artmaktadır.

Konunun bir de ekonomik boyutu olduğu görülmektedir:

Diyaliz maliyeti hasta başına yıllık 22,759 dolar iken,

Böbrek naklinde bu maliyet nakilden sonra 1. yılda diyaliz tedavileriyle başabaş olmakta, 2. yılda 10,028 dolara kadar düşmektedir.

Hasta sayıları gözönüne alındığında, ülke ekonomisine katkısı bakımından böbrek naklinin önemi burada da ortaya çıkmaktadır.

Sonuç olarak, hastalarımızın ömrünü uzatması, sosyal açıdan iyi bir rehabilitasyon sağlaması ve ekonomik avantajları olması gibi özellikleriyle, son dönem böbrek yetmezliği olan hastalarda böbrek nakli seçkin bir tedavi yöntemidir.

    Alakalı Konular: Böbrek Nakli
    Gelişmiş editor için Javascript açık olmalıdır
    Böbrek Taşları © 2010
    Böbrek Taşları ile ilgili tüm dökümanlar