1

Nasıl Tanı Konulur ?

Kategori : Soru Cevap 31-03-2010 08:32

Soru : Nasıl Tanı Konulur ?

Cevap :Taşlar genellikle ağrı ve idrarda kanama yaptıklarında fark edilirler.Taş tanısı konduğunda taşın yeri,büyüklüğü ve yapısı ortaya konmaya çalışılır. Bu bilgi uygun tedavi seçimi için gereklidir.

Size ailede taş olup olmadığı , daha önce taş düşürüp düşürmediğiniz sorulur.Geçmişte taş düşürmüş olmanız mevcut belirtilerin taşa bağlı gelişmiş olması ihtimalini artırır. Muayeneniz yapıldıktan sonra idrar ve kan testleri istenir.Bu testler böbreğinizin normal çalışıp çalışmadığı ve sizin yeterince su içip içmediğiniz konusunda bilgi verir.

Taş idrar yollarının herhangi bir bölümüne oturmuş olabileceğinden bazı özel testler tanı için gereklidir.Bu amaçla ilaçlı böbrek filmi (ivp), ultrasonografi veya bilgisayarlı tomografi kullanılabilir.

Ultrasonografi idrar yolları ve böbreği değerlendirmenin hızlı ve ağrısız bir yoludur. Ultrasonografi denizaltı tarayıcı sonarları ile aynı fizik prensiplere uyarak geliştirilmiştir. Taşa ve değişik dokulara çarparak yansıyan dalgaların farklı özellikte olması bunların ayrı ayrı görüntülenebilmesi olanağını sağlar.Genişlemiş olan böbrekteki ve idrar yolundaki taşın görüntülenmesi mümkün olur.

Böbrek fonksiyonu ve ayrıntılı anatomik yapısı belirlenmek isteniyorsa ilaçlı böbrek filmi çekilmesi tercih edilebilir.Film çekilmeden önce damar yolundan özel bir ilaç verilir.Bu ilaç dolaşımdan böbreklere gelir ve buradan da idrar yollarına süzülür. Böbrek iç boşlukları ,iç idrar yolları ve idrar kesesine dolan ilaç filmlerde bu yapıları beyaza boyar ve anatominin belirlenmesini sağlar.İlaç bazı kişilerde alerjik reaksiyona yol açabildiğinden doktor başka testleri tercih edebilir.
Günümüzde en sık kullanılan tekniklerden bir diğeri de spiral bilgisayarlı tomografidir (BT). Bu teknikte istenen vücut bölgesinin radyolojik incelemesi ile elde edilen veriler , bilgisayar yardımıyla dikey veya yatay kesit anatomisi olarak görüntüye dönüştürülür . Görüntü kalitesi daha yüksek olduğundan diğer incelemelerde yakalanamayan küçük taşlar tespit edilebilir.

Tedavi ve korunma taşa ile ilgili veriler belirleyici olduğundan size yapılan tüm testleri iyi muhafaza etmeniz gerekir.Taşları % 70-80´i 2 gün içinde kendiliğinden düşer. Bazılarının düşmesi 1-1,5 ayı bulabilir. Taşın analizi önemli olduğundan bir kaba idrar yapmanız ve taşı yakalayarak doktora getirmeniz önerilir.Bu amaçla ufak bir kırıntı dahi yeterli olabilir.

    Gelişmiş editor için Javascript açık olmalıdır
    Böbrek Taşları © 2010
    Böbrek Taşları ile ilgili tüm dökümanlar