Böbrek

Böbrek Nedir ?

bobrekBöbrekler vücudumuzun en önemli organlarındandır. Bel omurlarımızın her iki yanında yer alırlar. Erkeklerdeki ağırlığı 125-170gr, kadınlarda 115-155gr arasında değişir. Boyu 11-12cm, kalınlığı 3.5-4cm, eni 5-7.5cm olup fasulye biçiminde çift organlarımızdandır. Sağ böbrek sol böbrekten 1-2cm kadar aşağıdadır. Bu kadar küçük olan bu organların fonksiyonları ise düşünülemeyecek kadar büyüktür. Böbrekler yerlerine çok sıkı bağlanmışlardır. Solunumla hareket ederler. Her iki böbrekte yaklaşık olarak 2.40... Devamı


Böbreğin Görevleri

Böbrekler yaptıkları birçok fizyolojik fonksiyonlarla canlının var olabilmesinin şartı olan iç ortamın sabitliğini devam ettirmeye çalışırlar; 1-     Metabolizma sonucu meydana gelen artıkların, kandaki zehirli maddelerin atılma işlemidir ki, bu gerçek anlamda idrar yapma olayıdır.

2-     Vücudun sıvı-iyon dengesini ayarlar.

3-     Asit-baz dengesini ayarlar.

4-     Vücutta kimyasal reaksiyonlar sonucu oluşan vücut için zararlı zehirli maddelerin atılmasını sağlar.

5-     Birtakım hormonlar salgılayarak vücudumuz için çok gerekli bir takım düzenlemeler yapar.Bunl... Devamı


Akut ve Kronik Böbrek Yetmezliği

Böbreklerin fonksiyonlarının azalması ve kaybolması anlık ise (akut) geriye dönüşebilendir. kbyAkut böbrek yetmezliğinin nedenleri şunlardır:

1-     Ağır kanama, kusma, yanık sonucu kan basıncının düşmesi.

2-     Bazı böbrek hastalıkları sonucu; örneğin: Nefrit, böbrek damar tıkanması.

3-     İdrar yollarında tıkanıklık: Prostat büyümesi, taşa bağlı tıkanma.

4-     Gebelik: Sağlıksız koşullarda yapılan düşükler, gebelik zehirlenmesi, kanamalar.

5-   ... Devamı


Böbrek Hastalıklarının Belirtileri

Böbrek hastalıklarının belirtileri sessizdir. Böbrek hastalıklarıyla ilk uğraşan bilim adamlarından Volhard : "Ah bu hastalık ağrılı olsaydı" diye yakınmıştır.. Gece idrara kalkma, halsizlik, nefes darlığı, hipertansiyon, el, ayaklarda ve gözlerde şişme olabilir. Tek belirtisi gece sık sık idrara kalkma olabilir, ayrıca böbrek yetmezliği hastaları kulak burun boğaz kliniğine burun kanaması, gastroenteroloji kliniğine mide kanaması şikayetiyle gittiklerinde böbrek hastası oldukları anlaşılabilir. Böbrek hastalıklarını ise genelde:

-          Glomeruler hastalıklar  (Akut ve kronik böb... Devamı


Kronik böbrek yetmezliğinin tedavisi:

Kronik böbrek yetmezliğinin tedavisi: -          Diyaliz (Periton diyaliz ve hemodiyaliz.)

-          Transplantasyondur(Organ Nakli).

kronikbobrekÜlkemizde bu tedavi yöntemlerinin tümü yapılmaktadır. Şunu da söyleyebilirim ki yaptığımız araştırmalarda 25 yılını dolduran hem hemodiyaliz hem de transplantasyonlu hastalarımız vardır. 1999 yılında en uzun yaşayan hemodiyaliz (23 yıl 7 ay), transplantasyon (20 yıl), SAPD (karından diyaliz, 7 yıl) hastalarına vakfımız tar... Devamı


Böbrek Taşı Nedir?

Henüz tamamen anlaşılamamış bazı sebeplerle normal idrarın içeriğinde bulunan özellikle ürik asit ve kalsiyum gibi maddeler kristalleşerek böbrek içinde taş olarak adlandırılan yapıları oluştururlar. Tıbbi adı Nefrolitiazis dir. Oluşan bu taşlar golf topu kadar büyük olabileceği gibi kum tanesi kadar küçükte olabilirler. Düzgün yuvarlak, sivri, asimetrik vs. çeşitli şekillerde olabilirler. Çoğu taş sarı-kahverengi renklerdedir. Ancak kimyasal bileşimine göre bronz rengi, altuni veya siyah renkli taşlar da olabilir.Devamı


Görülme sıklığı ve sebepleri

Görülme Sıklığı:

Oldukça sık görülen bir hastalıktır. Erkeklerin % 10-15 i, kadınların ise ortalama % 5 inde görülür.İlk olarak genellikle 20-30 yaşlarında ortaya çıkar. Özellikle erkeklerde bir kez taş oluşmuş erkeklerin 2/3 ünde ortalama 9 yıl içinde taş tekrarlamaktadır.

imagebobrektasi01Sebepleri:

Böbrek taşını oluşturan sebepler kesin olarak bilinmemektedir. Bazı araştırmacılar içilen suyun çok fazla sert (kalsiyum sulfat içeriği fazla) veya çok fazla yumuşak (sodyum ka... Devamı


Böbrek Taşlarının Tipleri

Böbrek Taşlarının Tipleri:

Böbrek taşları kimyasal içerik olarak farklılıklar gösterir.

*Kalsiyum Taşları:

Tüm böbrek taşlarının yaklaşık % 70-80 i ya kalsiyum oksalat, veya kalsiyum fosfat ya da her ikisinin bileşiminden oluşur. Kalsiyum diş ve kemik sağlığında önemli rol oynar ve normal diyette bulunur. Kalsiyumun fazlası idrar yolu ile ile vücuttan uzaklaştırılır. Kalsiyum taşları hiperkalsiürili ( idrarda aşırı kalsiyum bulunması) kişilerde oluşmaktadır.

Kalsiyum taşı oluşan hastaların % 40 ında sebebi bilinmeyen ailevi geçişli kalsiyum metabolizması bozukluğ... Devamı


Böbrek taşları nasıl tedavi edilir?

Medikal Tedavi5 mm.ye kadar olan taşlar verilen ilaç tedavisi ve bol sıvı alımı ile düşürülebilir. Daha büyük taşları düşürme ihtimali çok daha düşüktür.

ESWL (Vücut dışından şok dalgaları ile taş kırma)imagebobrektasi05Böbrek taşlarının tedavisinde en sık kullanılan yöntemdir. Vücut dışında oluşturulan şok dalgaları taş üzerine odaklanarak tedavi sırasında taş küçük parçalara bölünür. Daha sonra bu parçaların idrarla atılması beklenir. İşlem sırasında duyulan ağrıyı azaltmak için çoğunlu... Devamı


Böbrek taşının oluşumu önlenebilir mi?

Yaşam ve beslenme tarzında birkaç değişiklik yaparak yeni taş oluşma riski azaltılabilir. Daha önceden uygulanan, katı kısıtlamalar içeren diyetlerin çok gerçekçi olmadığı ve hastaların büyük kısmının bu kısıtlamalara uymakta güçlük çektikleri gösterilmiştir. Hastalar yüksek miktarda sıvı almaya teşvik edilmelidir. Bu, bileşimi ne olursa olsun bütün idrar yolu taşlarında geçerli bir öneridir. Erişkin bir insanın 24 saatlik idrar hacmi 2 litrenin üzerinde olmalıdır. Sıvı alınması 24 saat içerisine eşit olarak dağıtılmalı ve sıvı kaybı varsa özellikle dikkatli olunmalıdır.

Hastalarda a... Devamı


Böbrek taşı tanısı nasıl konulur?

Böbrek taşlarının bir kısmı rastlantısal olarak teşhis edilirler. Check-up programlarında ultrasonografinin yaygın kullanılması ile günümüzde herhangi bir yakınmaya yol açmadan tanı konulan taş hastalığının sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Diğer yandan bel ağrısı, tekrarlayan idrar yolları iltihabı veya idrarda kanama gibi yakınmalar hastayı hekime getiren unsurlardır. Bu yakınmalarla başvuran hastalarda aşağıdaki incelemeler yapılarak tanı konulması mümkün olmaktadır. Direk Üriner Sistem Grafisi (DÜSG): X ışını kullanılarak çekilen bu film ile saydam olan (opak) böbrek taşlarının çoğunluğ... Devamı


Böbreğin İltihapları

Böbreğin adi mikropları ya tüm böbreği kapsar veya yerel olarak kalır. Daha ciddi vakalarda böbrek çevresine de yayılabilir.Mikroplar Böbreğe Üç Yolla Gelebilir: 1 Kan Yolu: Çok defa bir boğaz iltihabında veya vücutta herhangi bir odakta kan yolu ile böbreğe gelen mikroplar böbrek iltihabına neden olur.2 İdrar Yolu: İdrarda iltihap varsa, idrar yollarına takılan sonda vs. gibi nedenlerle buradaki mikroplar böbreğe ulaşır.3 Böbrek: İdrar borusu ve mesane çevresindeki mikroplar direk yol ile böbreğe gelir.Böbrek İltihapları Oluşuma Göre İkiye Ayrılır.1 Acil Böbrek İltihapları2 Müzmin Böbrek İ... Devamı


Böbrek taşı oluşumu riskini artıran faktörler nelerdir?

Böbrek taşı oluşumu riskini artıran faktörler nelerdir?Bunları sırası ile sıralayacak olursak:

Yetersiz sıvı alımı: Yeterli sıvı alınmazsa, özellikle de su içilmez ise idrar içerisinde taş oluşumuna yol açan minerallerin konsantrasyonu artar. Bu yüzden sıcak iklimde yaşayanlar veya sıcak ortamlarda çalışanların taş oluşturma riski artmaktadır.

Aile öyküsü ve kişisel öykü: Ailesinde taş öyküsü olanların taş oluşturma olasılığı yüksektir. Yine böbreğinde bir kez taş oluşan bir hastanın 5 yıl içinde ikinci bir taş oluşturma riski %50-60 civarındadır.

Yaş cinsiyet ve ırk... Devamı


Böbrek taşına bağlı yakınmalar nelerdir?

Böbrek taşına bağlı yakınmalar nelerdir?Böbrek taşlarının çoğunluğu bulgu vermez, başka bir sebeple yapılan radyolojik incelemeler sırasında saptanır. Eğer taş büyükse ve böbrek havuzcuğunda tıkanıklığa yol açmışsa ağrı ve enfeksiyona sebep olabilir. Taş hareket edip üreter adı verilen böbrekle mesane arasındaki kanala girerse idrar akışını tamamen engelleyerek kolik denilen çok şiddetli ağrıya yol açabilir. Ağrı bel bölgesinden başlayarak kasığa doğru yayılır ve hastalarda bulantı, kusma, karın şişliği gibi ek yakınmalara yol açabilir. Taşın idrar yollarını zedelemesine bağlı idrarda kanam... Devamı


Böbrek Yetmezliği

İki tablo şeklinde görülür. Had (Acil) Böbrek yetmezliği: Sebepleri:

Büyük ve uzun süren ameliyatlardan sonra Ağır darbelerden sonra Deprem gibi büyük hasar veren darbelerde Damar bozuklukları Çok şiddetli iltihaplar İdrar yollarının acil tıkanmaları Yanlış kan nakilleri Sıcak çarpması ve yanıklar Zehirlenmeler

Böbrek yetmezliği oluşum mekanizması olarak da 3´e ayrılır. 1) Böbrek Öncesi Sebepler 2) Böbrek nedenli olanlar3) Böbrek sonrası oluşan nedenler

Böbrek öncesi sebepler. Her iki böbreğe kan gelişi azalmıştır. Böylece süzme de azalır. Kan kaybı ve su kaybında olur. ... Devamı

Böbrek Düşüklüğü

Böbreğin normal olması gerektiği yerde olmamasıdır. Normalde nefes alıp verilirken böbrek 2- 5 cm aşağı iner. Bu değerden daha fazla aşağı inerse böbrek düşüklüğünden bahsedilir.Böbreğin normal olması gerektiği yerde olmamasıdır. Normalde nefes alıp verilirken böbrek 2- 5 cm aşağı iner. Bu değerden daha fazla aşağı inerse böbrek düşüklüğünden bahsedilir.Sebepleri: 1-Çok zayıflayanlar: Böbreğin çevresindeki yağ dokusu2-Darbeler 3-Doğuştan Böbreğin askıları uzunsa meydana gelirBelirtiler: Herr zaman belirti vermez Uzun zaman ayakta durunca ağrı oluşabilir Bulantı ve kusma olabilir İltihap olu... Devamı


Böbrek Hastalıklarında Beslenme

Beslenmenin en önemi amaçlarından biri gün boyunca harcadığımız enerjiyi sağlamaktır. Bu enerji değişik yiyecek gruplarının vücutta yakılması ile elde edilir. Besinlerin yakılması ile açığa çıkan ve vücutta kullanılan enerji miktarı ´kalori´ sözcüğü ile ifade edilir.Alınan kalori miktarı harcanandan fazla ise kilo alınır,harcanan kalori alınandan fazla ise kilo verilir. İnsan istırahat halinde iken, saat başına her kilo için yaklaşık bir kalori sarfeder.Örneğin: 70 kg.ağırlındaki bir kişi 1 günde (70 kg.x24 saat=1680) 1680 kalori harcar. Günlük normal hareketler (konuşmak, okumak, yazmak, k... Devamı


Böbrek Kanseri

Böbrekler vucudumuzun her iki yanında, karın arka bölgesinde bulunan ve kanı süzme görevi yapan organlarımızdır.

bobrek1

Böbrek kanserleri böbreğin idrarı üreten kısmının (parankim) kanserleri ve idrarın toplandığı havuzcuktan (toplayıcı sistem) kaynaklanan kanserler olarak ikiye ayrılabilir. Burada öncelikle parankim kanserlerinden daha sonra da toplayıcı sistem kanserlerinden bahsedilecektir.

bobrek3Devamı


Böbrek Kisti

bobrekİyi huylu böbrek kisti yaygındır. Elli yaşın üzerinde %50 civarında bir ya da daha fazla böbrek kisti bulunur. Erkeklerde kadınlara oranla daha sıktır. %10 tek taraflı ve tek kist, %5inde iki taraflıdır. Basit kistler olarak adlandırdığımız bu kistler anne karnında böbreğin gelişmesini sağlayan kanalların kalıntılarından oluşurlar. Kistlerin içi şeffaf sıvı ile doludur. Böbrek taşları ve hipertansiyonda yapılan kontrol değerlendirmelerinde tesadüfen ortaya çıkarlar. Kistin tümöre ... Devamı


Soru Cevap

Bu Bölümde tüm ziyaretçilerimiz öğrenmek istedikleri veya merak ettikleri sorularını bu bölümden sorabilecektir. Sorulara tüm üyelerimiz cevap verebilecektir.

Sağlıklı Günler Dileriz

www.bobrektaslari.net

 

... Devamı

Böbrek Nakli Nedir ?

Soru :Böbrek Nakli Nedir ?

Cevap:Transplantasyon sonrası böbrek fonksiyonlarının hemen yerine gelmesi nedeniyle tüm fizik ve psikolojik bozukluklar düzelir. Ancak, takılan böbreğin vücutca reddi (Rejeksiyon) gibi ciddi bir sorunu da vardır. Böbrek Nakli;1. Canlı vericiden (Yakın ve uzak akraba, eş)2. 2. Kadavradan   olmak üzere iki kaynaktan yapılır.Transplantasyon sonrası böbrek fonksiyonlarının hemen yerine gelmesi nedeniyle tüm fizik ve psikolojik bozukluklar düzelir. Ancak, takılan böbreğin vücutca reddi (Rejeksiyon) gibi ciddi bir sorunu da vardır.Gerekli şartlara uyulmazsa reje... Devamı


Böbrek Transplantasyonu Nedir ?

Soru :Böbrek Transplantasyonu Nedir ?Cevap:Son evre böbrek yetmezliğinin en uygun tedavi şekli böbrek transplantasyonudur.

Böbrek transplantasyonunda iki organ kaynağı vardır.

1. Canlı verici2- Kadavra

Canlı Vericiler1. Derecede akrabalar (Anne, baba, kardeş ve çocuklar)2. 2. Derecede akrabalar (Hala, amca, dayı, teyze) ve akraba olmayan uygun vericiler (B5 gibi) dir

Kadavra Verici : Beyin ölümü olan sistemik bir enfeksiyon ve kanser vb. olmayan kişilerdir

Kadavra ve canlı vericilerde A-B-0 kan grubu uyumu ve doku ila negatif crossmatch (Rh Faktörü önemli ... Devamı


Böbrek Yetmezliği Hakkında Bilgi

Böbrek Yetmezliği Hakkında Genel bilgileri içeren güzel bir video.Böbrek Yetmezliği böbrek taşlarının oluşma sebepleri ve diğer bilgiler...

... Devamı

Böbrek Kisti Ameliyatı

Böbrek kisti ameliyatı ilgili güzel bir video,Canlı canlı video çekimi

... Devamı


Kan İşemek

Soru :Neden Kan işiyorum ?

Cevap:Tıp dilinde hematüri adı verilen bu durum, önemli bir hastalığın işareti olabilir. Bu nedenle vakit kaybetmeden bir doktora başvurmak gerekir. İdrarda kan görülmesi; idraryolu iltihabı, prostat iltihabı, mesane taşı, böbrek kanaması, böbrekte taş veya kum, kan hastalıkları veya bir başka hastalığın belirtisi olabilir. Ayrıca bazı ilaçlar ve gıdalar da idrarda kan görülmesine neden olabilir. Örneğin çilek, domates, ıspanak veya ağrı kesici ilaçlar kan işemeye neden olabilir.

... Devamı

Üremi

Soru: Üremi nedir ?

Cevap: Karaciğerde meydana gelip, kan vasıtasıyla böbreklere taşınan ve idrarla dışarı atılan zararlı maddelere üre denir. Ürenin, idrarla dışarıya atılmayıp, vücutta kalmasından meydana gelen hastalığa da üremi denir. Nedeni, böbrek hastalıkları ve prostat büyümesidir. Hastada devamlı baş ağrısı, görme bulanıklığı, hıçkırık, gündüzleri uyuma ihtiyacı ve geceleri de uykusuzluk görülür. Vakit kaybetmeden tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Ayrıca tedaviye yardımcı omak amacıyla hastanın üşütmemesi, yorulmaması, düzenli beslenmesi, sigara veya alkolü bırakması... Devamı


Nefrit

Soru : Nefrit Nedir ?

Cevap : Böbreklerin iltihaplanmasına nefrit adı ve verilir. Nefrit genellikle 2 biçimde görülür. Akut nefrit adı verilen böbrek iltihabı titreme­ler, aşırı baş ve bel ağrısı, kusma, ateş gibi belirtilerle hastalık başlar. Halsizlik ve iştahsız­lıkla birlikte hastanın idrarı da bir miktar azalır. Akut böbrek iltihabı kimi bulaşıcı hastalıklardan, özellikle tifo hastalığı, kızıl, kızamık, grip, kabaku­lak diş eti iltihabı ve sinüzitlerden hemen sonra ortaya çıkabilir. Bu hastalıkların sey­ri sırsında mikropların toksinlerini ıtrah ederken böbrekler bozulabilir. Bu... Devamı


Böbrek Ağrısı

Soru : Böbrek Ağrısı Nedir ? Böbrek ağrısı neden olur ? Böbrek ağrısı nasıl hissedilir ?

Cevap:Böbreklerimiz kaburgalarımızın hemen altında karın boşluğumuzun yanlarında bulunan fasulye biçimindeki organlarımızdır. Bu organlarımız kanda bulunan zararlı atıkları süzmekle görevlidir. Böbreklerimiz bu süzme görevinden dolayı veya diğer sebeplerden dolayı sağlığını kaybeder ve gerçekten ızdırap veren ciddi ağrılara neden olabilirler

Böbrek ağrısı: Kaburgaların hemen altından karın yan duvarları civarında başlar duruma göre kasıklara kadar yayılan bu ağrılar bazen de başladığı yerd... Devamı


Böbreğin Doğumsal Yapı Bozuklukları

 

Her İki Böbreğin Olmaması: Bu durumda bebek ölü doğar. Tek Böbreğin olmaması sık değildir. Erkeklerde daha fazladır. Fazla Sayıda Böbrek: Çok nadirdir. Üç veya dört tane olabilir Düşük Böbrek: Böbrek normal yerinde değildir. Kasığa kadar inebilir. Ağrılara neden olur. Film ve tomografi ile teşhis konur. Gerekirse böbrek asma ameliyatı ile böbrek yerine konur. At nalı Böbrek: Her iki böbreğin karın bölgesinde alt uçlarının bileşmesi ile meydana gelir. Çok defa belirti vermez. Tesadüfen film çekilmesi ile görülür. Çok Kistli Böbrek: % 80-90 her iki tarafta görülür. Böbrek aynı büyük... Devamı

Müzmin Böbrek Yetmezliği

MÜZMİN BÖBREK YETMEZLİĞİ:

Böbreğin normal faaliyetini yapamamasıdır. Nominal bir böbrek 9/10 u hasar olsa bile faaliyet gösterir. Sebepleri:

Müzmin böbrek iltihabı Şeker hastalığı Uzun süre ve çok yüksek olan tansiyon Gut hastalığı İdrar yolu tıkanıklığı Böbreği yavaş yavaş tahrip eden bir çok hastalık

Belirti ve Bulguları:

 İştah yoktur,bulantı ve kusma vardır Yorgunluk,halsizlik,huzursuzluk Tansiyon yüksekliği İdrar miktarının azalması Yüzde,göz çevresinde ve ayaklarda şişme Adale çekilmeleri ve titremeler Kanda üre, kreantinin, ürikasit artar Kan iyotları d... Devamı

Böbrek Tümörleri

BÖBREK TÜMÖRLERİ:

Çok sık görülmez. Bütün tümörlerin %1 idir ve % 90 kötü huyludur. Sağ ve sol böbrekte aynı oranda görülür erkeklerde daha fazladır. 1-10 yaş ve 50-60 yaş arası daha fazladır Sebebi: Belli değildir. Hormonla ilgili olduğu zannedilmektedir. Tümör ya böbrek dokusunda veya havuzcuğun olur, iyi huylu veya kötü huyludur.

İyi huylu tümörler çok defa belirti vermez, önemli değildir. Tesadüfen film veya tomografi çekilince görülür. Böyle görülen veya mikroskop ile görülen idrar kanamaları olur. Belde veya yan taraflarda ağrı vardır. Tedavide kötü huylu tümör olması i... Devamı


Böbrek taşları kimlerde olur ?

Soru :Böbrek taşları kimlerde olur ?

Cevap :Böbrek taşları erkeklerde kadınlara göre 3 kat daha sık rastlanır. Sıcak mevsimlerde daha sık oluştuğu bildirilmektedir( vücutta su kaybı daha fazla olur). Özellikle diyetin bazı taşların oluşumuna zemin hazırladığı kabul edilmektedir.

 Böbreklerden süzülen su miktarı ile yakın ilgisi olan böbrek taşları, özellikle vücudu taş oluşumuna yatkın olan kişilerde su kaybı meydana gelmesiyle idrar yoğunlupu artar ve kristalleşme kolaylaşmaktadır.

Bunun yanında bol sıvı alan kişilerde de taş oluşumu nadirdir. Diyet, metabolizma değiş... Devamı


Böbreklerin yaşamımızdaki önemi

Böbreklerin yaşamımızdaki önemi nedir?

Böbrekler her biri ortalama 100-150 gram ağırlığında her insanda iki adet bulunan organlardır. Temel işlevi, başta su ve tuz dengesi olmak üzere kalsiyum, fosfor gibi elektrolitlerin dengesinin sağlanması, vücuttaki çeşitli işlemler sonucunda oluşan zararlı maddelerin atılması, kullanılan ilaçların büyük bölümünün vücuttan atılması gibi fonksiyonları vardır. Ayrıca vücuttaki hormonların düzenlenmesinde de önemli bir rol oynar.

Örneğin D vitaminin yapımında ve kan yapımını sağlayan eritropetin gibi maddelerin yapımında temel olarak rol oyn... Devamı


Böbrek Nakli

Genel Bilgiler    Böbrek nakli ( transplantasyon ), son dönem böbrek yetersizliğinin en başarılı tedavi şeklidir. Böbrek nakli için gereken böbrek 2 kaynaktan sağlanabilir.

Canlı vericiden Kadavradan.  

   Gerek canlı vericiden, gerekse kadavradan yapılan başarılı böbrek transplantasyonlarında diyaliz tedavilerinde olduğu gibi böbrek fonksiyonlarından bazıları değil, tamamı yerine getirilir. Buna ek olarak, hem tüm böbrek fonksiyonları yerine getirildiğinden, hem de hastalar için sürekli diyaliz işlemlerinin oluşturduğu fiziksel ve psikolojik zorluklar ortadan kalktığından dolayı ya... Devamı


Hemodiyaliz nedir ?

Soru : Hemodiyaliz nedir ?

Cevap :Hastanede veya diyaliz merkezinde hasta kanının bir makine yardımıyle alınıp filtrelerden geçirilerek temizlenip, tekrar hastaya verilmesi yöntemidir. Günümüzde Kronik böbrek yetmezliğinde hastaların büyük kısmı hemodiyaliz ile tedavi görmektedir.

Bu tedavi yönteminde filtre (diyalizör) yapay böbrek fonksiyonu görmektedir. Unutmayın diyalizör tamamen orijinal böbreklerin fonksiyonunu gösteremez. Böbrekler günde24 saat, haftada 7 gün sürekli olarak çalışmakta, fazla sıvıları atmakta ve vücudu zehirli maddelerden uzaklaştırmaktadır. Hemodiyaliz ... Devamı


Damar yolu nedir ? Damar yolu ile ilgili tüm bilgiler

Soru :Niçin hemodiyaliz için damaryolu gereklidir?

Cevap:Hemodiyaliz makinesinin yeterli diyaliz yapabilmesi için dakikada 300-400 cc kadar kana ihtiyacı vardır. Vücudumuzda bu kadar yüksek akımı sağlayabilecek sürekli kullanıma uygun bir damar yoktur. Bu sebeplerle bu akımı sağlayabilecek damaryollarının oluşturulmasına ihtiyaç vardır.

Soru :Hemodiyaliz amaçlı damaryolları hangileridir?

Cevap: Damaryolları fistül,  greft (yapay damar)  ve kataterdir.

Soru :Damaryolu ideal olarak ne zaman hazırlanmalıdır?

Cevap :Böbrek yetmezliği tanısıyla izlenen hastalar... Devamı


Venografi Nedir?

Soru :Venografi Nedir?

Cevap :Diyaliz hastalarında damaryolu operasyonları öncesi toplardamar sisteminin ayrıntılı incelenmesine imkan veren görüntüleme yöntemidir.

 Soru :Hangi Hastalara Venografi Yapılmalıdır?Cevap :-         Toplardamar sistemi muayene ve Renkli Doppler Ultrasonografi ile yetersiz olarak izlenen hastalar

-         Daha önce omuzdan (Subclavian) katater takılmış hastalar.

-         Birden çok başarısız fistül operasyonu geçiren hastalar

-         Omuzdan veya kollardan kaza veya cerrahi operasyon geçirenler.

-         Fistül veya ... Devamı


Periton Diyalizi Nedir?

Soru :Periton Diyalizi Nedir?

Cevap:Böbrek Yetmezliği tedavisinde kullanılan diğer tedavi yöntemidir. Bu yöntemle karın boşluğuna bir katater yerleştirilir. Bu kataterden verilen diyaliz sıvıları ile karın boşluğu doldurulur. Karın zarı bir filtre görevi görür. Kandan zararlı madde ve fazla sıvılar karın boşluğundaki sıvıya geçer. Bu sıvının boşaltılması ile vücutta biriken fazla sıvı ve zehirli maddeler vücuttan uzaklaştırılır.

 Bu tedavinin yapılabilmesi için cerrahi bir işlemle karnınıza periton katateri denilen yumuşak bir boru yerleştirilir. Operasyon yerinin iyileşmesi i... Devamı


İdrar Boşaltım Sistemi Nasıl Çalışır ?

İdrar Boşaltım Sistemi Nasıl Çalışır ?

Cevap:

bobrektasiresimİdrar boşaltım sistemi vücut sıvılarının süzüldüğü ve temizlendiği merkezdir.Böbrek iç idrar yolu(ureter),idrar kesesi(mesane) ve alt idrar yolundan (uretra) oluşur.Her gün böbrekler tüm vücutta dolaşan kanı,defalarca içinden geçirerek temizler.Dakikada 100-120 mililitre kan vücutta oluşan metabolik atıklardan temizlenir. Böbrekler fasulye biçimli 11-12 santimetre büyüklüğünde bir çift organdır.Sırtta he... Devamı


Böbrek Taşı Nasıl Oluşur ? Sebebi Nedir?

Soru :Böbrek Taşı Nasıl Oluşur ? Sebebi Nedir?

bobrek2Cevap :Böbrek taşları değişik boyut,şekil ve renkte olabilir.Deniz kumu zerresinden golf topu büyüklüğüne kadar taşa rastlanabilir. Çoğunluğu düz ,pürüzsüz ve oval şekillidir. Bazıları pürüzlüdür ve geyik boynuzu gibi dallanma gösterir.Taşın rengi kimyasal birleşimine bağlıdır.Çoğu sarı-kahverengi, bazıları bronz rengi ve siyahtır.Tedavi ve korunmada başarı için taşa ait özellikleri ortaya koymak önemlidir ve bu amaçla doktor... Devamı


Böbrek Taşları Aynı mıdır ?

Soru : Böbrek Taşları Aynı mıdır ?

Cevap :Hayır,böbrek taşları kimyasal içeriklerine ve oluşuma neden olan faktörlere göre farklılıklar gösterirler.

Kalsiyum Oksalat ve Kalsiyum Fosfat TaşlarıBu taşlar tüm taş olgularının % 75´ini oluştururlar.Tek başlarına veya karışım şeklinde görülebilirler.

Kalsiyum tüm vücut için önemli işlevleri olan bir mineraldir.Kemiklerin ve dişlerin yapısını oluşturur,kas kasılması ve diğer hayati fonksiyonlarda rol oynarlar.Süt, ve süt ürünlerinde balık,yumurta,meyve ve sebzelerde bol miktarda bulunur.Besinlerle alınan kalsiyumun vücudun iht... Devamı


Böbrek Taşı Böbreğe Zarar Verir mi?

Soru : Böbrek Taşı Böbreğe Zarar Verir mi?

Cevap: Kontrol altında tutulmaz ise taş böbreğe zarar verebilir.Taşın verdiği zararın derecesi taşın bulunduğu yere ve infeksiyon olup olmamasına göre değişir.

Bu durumu önlemek için mevcut taşın ortadan kaldırılması ve başka taşların oluşmasının engellenmesi gerekir.

Taşların tanı tedavi ve takipleri için sağlık ocağı hekimi sizi üroloji uzmanına yönlendirebilir.

... Devamı

Nasıl Tanı Konulur ?

Soru : Nasıl Tanı Konulur ?

Cevap :Taşlar genellikle ağrı ve idrarda kanama yaptıklarında fark edilirler.Taş tanısı konduğunda taşın yeri,büyüklüğü ve yapısı ortaya konmaya çalışılır. Bu bilgi uygun tedavi seçimi için gereklidir.Size ailede taş olup olmadığı , daha önce taş düşürüp düşürmediğiniz sorulur.Geçmişte taş düşürmüş olmanız mevcut belirtilerin taşa bağlı gelişmiş olması ihtimalini artırır. Muayeneniz yapıldıktan sonra idrar ve kan testleri istenir.Bu testler böbreğinizin normal çalışıp çalışmadığı ve sizin yeterince su içip içmediğiniz konusunda bilgi verir.Taş idrar yollar... Devamı


Böbrek Taşından Korunmak Mümkün mü

Soru : Böbrek Taşından Korunmak Mümkün mü?

Cevap :Evet mümkün.Riskleri azaltmanın birkaç yolu var.İlk taş düşürmeden sonra çoğunlukla en az bir nüks görüldüğünden korunma önem taşımaktadır.Kazanmanız gereken en önemli alışkanlık çok su içmektir.Bu çok idrar çıkarmayı sağlar ve idrardaki minerallerin kristalleşerek çökmesini önler.Aynı zamanda idrar yolu enfeksiyonundan korur.Günde en az 10-12 su bardağı dolusu su içmek ve bunu gün içine eşit olarak dağıtmak gerekir.Örneğin uyanık kaldığınız sürece saat başı bir bardak su içmek idealdir.Sıvı, meyve suyu olarak alınabilirse de, alınan ... Devamı


Böbrek Taşı Oluşumunu Engeleyen İlaçlar Var mıdır ?

Soru :  Böbrek Taşı Oluşumunu Engeleyen İlaçlar Var mıdır ?Cevap : Evet,bazı hastalarda faydalı sonuç veren ilaçlar mevcuttur.Bazı idrar söktürürcü ilaçlar(tiyazidler) idrarda kalsiyum itrahını azaltarak taş oluşumunu engellerler.Diğer bazı ilaçlar idrarın asit derecesine etki yapar.Potasyum sitrat idrarda kalsiyum ve ürik asidin taş oluşturmasını engeller. İdrardan ürik asit itrahını azaltan allopürinol de taş riskine karşı kullanılan ilaçlardandır.Sistin taşları için penisilamin ve tiopronin denen ilaçlar kullanılır.Bu ilaçlar hem sistit taşlarını engeller hem de oluşmuş taşları çözebilir... Devamı


Taş kırma Tedavisi Nasıldır ?

Soru : Taş kırma Tedavisi Nasıldır ?vdsdtCevap :Vücut dışından taşa odaklanarak yönlendirilen şok dalgaları kullanılarak taşın kırılmasıdır. Bu esnada taş röntgen ışınları veya ultrasonografi kullanılarak görüntülenir. Kırılan taş deniz kumu gibi parçalara ayrılır ve idrarla atılır.Bu girişim biraz ağrı yapar. Bu nedenle işlem sırasında hafif veya tam uyutma kullanılır.Bir seans yaklaşık 1 saat kadar sürer.

Tek bir seansla taş tam kırılamaz ise işlem birkaç seans daha tekrarlanabi... Devamı


İç İdrar Yolu Kapalı Ameliyat Tekniği Nedir ?

Soru : İç İdrar Yolu Kapalı Ameliyat Tekniği Nedir ?

Cevap : Bu teknikte alt idrar yolundan özel bir aletle içteki idrar yollarına erişilerek içeride yer alan taş direk görüş altında kırılır ve çıkarılır.

Ameliyat Böbrek taşıİşlem tam uyutarak yapılır.Hasta aynı gün evine gönderilebilir.Bazen iç idrar yolunda iyileşmeyi kolaylaştırmak için küçük bir tüp bırakılır.Bu tüp daha sonra çıkarılır.

... Devamı

Böbrek Kapalı Ameliyat Tekniği Nedir?

Soru : Böbrek Kapalı Ameliyat Tekniği Nedir?

Cevap: Böbrek üzerindeki ufak bir cilt kesisinden böbreğin içine sokulan optik bir alet kullanılarak, böbrek içindeki taşlar direk görüş altında kırılır ve çıkarılır.Böbreğe girebilmek için röntgen veya ultrason rehberliği kullanılır.

Böbrek Kapalı Ameliyat TekniğiVücut dışı şok dalga tedavisi ile sonuç alınamayan çok büyük böbrek taşları için uygun olan bir yöntemdir. Hasta 2-3 gün hastanede yatar.2 hafta içinde normal işleri... Devamı


Böbrek Taşı Kırmada Açık Ameliyat Nasıl Oluyor?

Soru : Böbrek Taşı Kırmada Açık Ameliyat Nasıl Oluyor ?

Cevap :Günümüzde çok nadir kullanılmaktadır. Ancak hala açık ameliyatın en iyi seçenek olduğu vakalar mevcuttur.Bu konuda doktorunuz karar verecek ve sizinle durumu görüşecektir.Açık ameliyatta hasta 7-10 gün kadar hastanede yatmakta ve haftalar sonra tam iyileşme gerçekleşmektedir.

... Devamı

Böbrek Taşları © 2010
Böbrek Taşları ile ilgili tüm dökümanlar