üre

Böbreğin Görevleri

Böbrekler yaptıkları birçok fizyolojik fonksiyonlarla canlının var olabilmesinin şartı olan iç ortamın sabitliğini devam ettirmeye çalışırlar; 1-     Metabolizma sonucu meydana gelen artıkların, kandaki zehirli maddelerin atılma işlemidir ki, bu gerçek anlamda idrar yapma olayıdır.

2-     Vücudun sıvı-iyon dengesini ayarlar.

3-     Asit-baz dengesini ayarlar.

4-     Vücutta kimyasal reaksiyonlar sonucu oluşan vücut için zararlı zehirli maddelerin atılmasını sağlar.

5-     Birtakım hormonlar salgılayarak vücudumuz için çok gerekli bir takım düzenlemeler yapar.Bunl... Devamı


Böbrek Hastalıklarının Belirtileri

Böbrek hastalıklarının belirtileri sessizdir. Böbrek hastalıklarıyla ilk uğraşan bilim adamlarından Volhard : "Ah bu hastalık ağrılı olsaydı" diye yakınmıştır.. Gece idrara kalkma, halsizlik, nefes darlığı, hipertansiyon, el, ayaklarda ve gözlerde şişme olabilir. Tek belirtisi gece sık sık idrara kalkma olabilir, ayrıca böbrek yetmezliği hastaları kulak burun boğaz kliniğine burun kanaması, gastroenteroloji kliniğine mide kanaması şikayetiyle gittiklerinde böbrek hastası oldukları anlaşılabilir. Böbrek hastalıklarını ise genelde:

-          Glomeruler hastalıklar  (Akut ve kronik böb... Devamı


Böbrek Taşı Nedir?

Henüz tamamen anlaşılamamış bazı sebeplerle normal idrarın içeriğinde bulunan özellikle ürik asit ve kalsiyum gibi maddeler kristalleşerek böbrek içinde taş olarak adlandırılan yapıları oluştururlar. Tıbbi adı Nefrolitiazis dir. Oluşan bu taşlar golf topu kadar büyük olabileceği gibi kum tanesi kadar küçükte olabilirler. Düzgün yuvarlak, sivri, asimetrik vs. çeşitli şekillerde olabilirler. Çoğu taş sarı-kahverengi renklerdedir. Ancak kimyasal bileşimine göre bronz rengi, altuni veya siyah renkli taşlar da olabilir.Devamı


Böbrek Taşlarının Tipleri

Böbrek Taşlarının Tipleri:

Böbrek taşları kimyasal içerik olarak farklılıklar gösterir.

*Kalsiyum Taşları:

Tüm böbrek taşlarının yaklaşık % 70-80 i ya kalsiyum oksalat, veya kalsiyum fosfat ya da her ikisinin bileşiminden oluşur. Kalsiyum diş ve kemik sağlığında önemli rol oynar ve normal diyette bulunur. Kalsiyumun fazlası idrar yolu ile ile vücuttan uzaklaştırılır. Kalsiyum taşları hiperkalsiürili ( idrarda aşırı kalsiyum bulunması) kişilerde oluşmaktadır.

Kalsiyum taşı oluşan hastaların % 40 ında sebebi bilinmeyen ailevi geçişli kalsiyum metabolizması bozukluğ... Devamı


Böbrek taşları nasıl tedavi edilir?

Medikal Tedavi5 mm.ye kadar olan taşlar verilen ilaç tedavisi ve bol sıvı alımı ile düşürülebilir. Daha büyük taşları düşürme ihtimali çok daha düşüktür.

ESWL (Vücut dışından şok dalgaları ile taş kırma)imagebobrektasi05Böbrek taşlarının tedavisinde en sık kullanılan yöntemdir. Vücut dışında oluşturulan şok dalgaları taş üzerine odaklanarak tedavi sırasında taş küçük parçalara bölünür. Daha sonra bu parçaların idrarla atılması beklenir. İşlem sırasında duyulan ağrıyı azaltmak için çoğunlu... Devamı


Böbrek taşı tanısı nasıl konulur?

Böbrek taşlarının bir kısmı rastlantısal olarak teşhis edilirler. Check-up programlarında ultrasonografinin yaygın kullanılması ile günümüzde herhangi bir yakınmaya yol açmadan tanı konulan taş hastalığının sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Diğer yandan bel ağrısı, tekrarlayan idrar yolları iltihabı veya idrarda kanama gibi yakınmalar hastayı hekime getiren unsurlardır. Bu yakınmalarla başvuran hastalarda aşağıdaki incelemeler yapılarak tanı konulması mümkün olmaktadır. Direk Üriner Sistem Grafisi (DÜSG): X ışını kullanılarak çekilen bu film ile saydam olan (opak) böbrek taşlarının çoğunluğ... Devamı


Böbreğin İltihapları

Böbreğin adi mikropları ya tüm böbreği kapsar veya yerel olarak kalır. Daha ciddi vakalarda böbrek çevresine de yayılabilir.Mikroplar Böbreğe Üç Yolla Gelebilir: 1 Kan Yolu: Çok defa bir boğaz iltihabında veya vücutta herhangi bir odakta kan yolu ile böbreğe gelen mikroplar böbrek iltihabına neden olur.2 İdrar Yolu: İdrarda iltihap varsa, idrar yollarına takılan sonda vs. gibi nedenlerle buradaki mikroplar böbreğe ulaşır.3 Böbrek: İdrar borusu ve mesane çevresindeki mikroplar direk yol ile böbreğe gelir.Böbrek İltihapları Oluşuma Göre İkiye Ayrılır.1 Acil Böbrek İltihapları2 Müzmin Böbrek İ... Devamı


Böbrek taşı oluşumu riskini artıran faktörler nelerdir?

Böbrek taşı oluşumu riskini artıran faktörler nelerdir?Bunları sırası ile sıralayacak olursak:

Yetersiz sıvı alımı: Yeterli sıvı alınmazsa, özellikle de su içilmez ise idrar içerisinde taş oluşumuna yol açan minerallerin konsantrasyonu artar. Bu yüzden sıcak iklimde yaşayanlar veya sıcak ortamlarda çalışanların taş oluşturma riski artmaktadır.

Aile öyküsü ve kişisel öykü: Ailesinde taş öyküsü olanların taş oluşturma olasılığı yüksektir. Yine böbreğinde bir kez taş oluşan bir hastanın 5 yıl içinde ikinci bir taş oluşturma riski %50-60 civarındadır.

Yaş cinsiyet ve ırk... Devamı


Böbrek taşına bağlı yakınmalar nelerdir?

Böbrek taşına bağlı yakınmalar nelerdir?Böbrek taşlarının çoğunluğu bulgu vermez, başka bir sebeple yapılan radyolojik incelemeler sırasında saptanır. Eğer taş büyükse ve böbrek havuzcuğunda tıkanıklığa yol açmışsa ağrı ve enfeksiyona sebep olabilir. Taş hareket edip üreter adı verilen böbrekle mesane arasındaki kanala girerse idrar akışını tamamen engelleyerek kolik denilen çok şiddetli ağrıya yol açabilir. Ağrı bel bölgesinden başlayarak kasığa doğru yayılır ve hastalarda bulantı, kusma, karın şişliği gibi ek yakınmalara yol açabilir. Taşın idrar yollarını zedelemesine bağlı idrarda kanam... Devamı


Böbrek Yetmezliği

İki tablo şeklinde görülür. Had (Acil) Böbrek yetmezliği: Sebepleri:

Büyük ve uzun süren ameliyatlardan sonra Ağır darbelerden sonra Deprem gibi büyük hasar veren darbelerde Damar bozuklukları Çok şiddetli iltihaplar İdrar yollarının acil tıkanmaları Yanlış kan nakilleri Sıcak çarpması ve yanıklar Zehirlenmeler

Böbrek yetmezliği oluşum mekanizması olarak da 3´e ayrılır. 1) Böbrek Öncesi Sebepler 2) Böbrek nedenli olanlar3) Böbrek sonrası oluşan nedenler

Böbrek öncesi sebepler. Her iki böbreğe kan gelişi azalmıştır. Böylece süzme de azalır. Kan kaybı ve su kaybında olur. ... Devamı

Böbrek Hastalıklarında Beslenme

Beslenmenin en önemi amaçlarından biri gün boyunca harcadığımız enerjiyi sağlamaktır. Bu enerji değişik yiyecek gruplarının vücutta yakılması ile elde edilir. Besinlerin yakılması ile açığa çıkan ve vücutta kullanılan enerji miktarı ´kalori´ sözcüğü ile ifade edilir.Alınan kalori miktarı harcanandan fazla ise kilo alınır,harcanan kalori alınandan fazla ise kilo verilir. İnsan istırahat halinde iken, saat başına her kilo için yaklaşık bir kalori sarfeder.Örneğin: 70 kg.ağırlındaki bir kişi 1 günde (70 kg.x24 saat=1680) 1680 kalori harcar. Günlük normal hareketler (konuşmak, okumak, yazmak, k... Devamı


Böbrek Kanseri

Böbrekler vucudumuzun her iki yanında, karın arka bölgesinde bulunan ve kanı süzme görevi yapan organlarımızdır.

bobrek1

Böbrek kanserleri böbreğin idrarı üreten kısmının (parankim) kanserleri ve idrarın toplandığı havuzcuktan (toplayıcı sistem) kaynaklanan kanserler olarak ikiye ayrılabilir. Burada öncelikle parankim kanserlerinden daha sonra da toplayıcı sistem kanserlerinden bahsedilecektir.

bobrek3Devamı


Böbrek Kisti

bobrekİyi huylu böbrek kisti yaygındır. Elli yaşın üzerinde %50 civarında bir ya da daha fazla böbrek kisti bulunur. Erkeklerde kadınlara oranla daha sıktır. %10 tek taraflı ve tek kist, %5inde iki taraflıdır. Basit kistler olarak adlandırdığımız bu kistler anne karnında böbreğin gelişmesini sağlayan kanalların kalıntılarından oluşurlar. Kistlerin içi şeffaf sıvı ile doludur. Böbrek taşları ve hipertansiyonda yapılan kontrol değerlendirmelerinde tesadüfen ortaya çıkarlar. Kistin tümöre ... Devamı


Böbrek Transplantasyonu Nedir ?

Soru :Böbrek Transplantasyonu Nedir ?Cevap:Son evre böbrek yetmezliğinin en uygun tedavi şekli böbrek transplantasyonudur.

Böbrek transplantasyonunda iki organ kaynağı vardır.

1. Canlı verici2- Kadavra

Canlı Vericiler1. Derecede akrabalar (Anne, baba, kardeş ve çocuklar)2. 2. Derecede akrabalar (Hala, amca, dayı, teyze) ve akraba olmayan uygun vericiler (B5 gibi) dir

Kadavra Verici : Beyin ölümü olan sistemik bir enfeksiyon ve kanser vb. olmayan kişilerdir

Kadavra ve canlı vericilerde A-B-0 kan grubu uyumu ve doku ila negatif crossmatch (Rh Faktörü önemli ... Devamı


Üremi

Soru: Üremi nedir ?

Cevap: Karaciğerde meydana gelip, kan vasıtasıyla böbreklere taşınan ve idrarla dışarı atılan zararlı maddelere üre denir. Ürenin, idrarla dışarıya atılmayıp, vücutta kalmasından meydana gelen hastalığa da üremi denir. Nedeni, böbrek hastalıkları ve prostat büyümesidir. Hastada devamlı baş ağrısı, görme bulanıklığı, hıçkırık, gündüzleri uyuma ihtiyacı ve geceleri de uykusuzluk görülür. Vakit kaybetmeden tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Ayrıca tedaviye yardımcı omak amacıyla hastanın üşütmemesi, yorulmaması, düzenli beslenmesi, sigara veya alkolü bırakması... Devamı


Müzmin Böbrek Yetmezliği

MÜZMİN BÖBREK YETMEZLİĞİ:

Böbreğin normal faaliyetini yapamamasıdır. Nominal bir böbrek 9/10 u hasar olsa bile faaliyet gösterir. Sebepleri:

Müzmin böbrek iltihabı Şeker hastalığı Uzun süre ve çok yüksek olan tansiyon Gut hastalığı İdrar yolu tıkanıklığı Böbreği yavaş yavaş tahrip eden bir çok hastalık

Belirti ve Bulguları:

 İştah yoktur,bulantı ve kusma vardır Yorgunluk,halsizlik,huzursuzluk Tansiyon yüksekliği İdrar miktarının azalması Yüzde,göz çevresinde ve ayaklarda şişme Adale çekilmeleri ve titremeler Kanda üre, kreantinin, ürikasit artar Kan iyotları d... Devamı

Böbrek taşları kimlerde olur ?

Soru :Böbrek taşları kimlerde olur ?

Cevap :Böbrek taşları erkeklerde kadınlara göre 3 kat daha sık rastlanır. Sıcak mevsimlerde daha sık oluştuğu bildirilmektedir( vücutta su kaybı daha fazla olur). Özellikle diyetin bazı taşların oluşumuna zemin hazırladığı kabul edilmektedir.

 Böbreklerden süzülen su miktarı ile yakın ilgisi olan böbrek taşları, özellikle vücudu taş oluşumuna yatkın olan kişilerde su kaybı meydana gelmesiyle idrar yoğunlupu artar ve kristalleşme kolaylaşmaktadır.

Bunun yanında bol sıvı alan kişilerde de taş oluşumu nadirdir. Diyet, metabolizma değiş... Devamı


Böbrek Nakli

Genel Bilgiler    Böbrek nakli ( transplantasyon ), son dönem böbrek yetersizliğinin en başarılı tedavi şeklidir. Böbrek nakli için gereken böbrek 2 kaynaktan sağlanabilir.

Canlı vericiden Kadavradan.  

   Gerek canlı vericiden, gerekse kadavradan yapılan başarılı böbrek transplantasyonlarında diyaliz tedavilerinde olduğu gibi böbrek fonksiyonlarından bazıları değil, tamamı yerine getirilir. Buna ek olarak, hem tüm böbrek fonksiyonları yerine getirildiğinden, hem de hastalar için sürekli diyaliz işlemlerinin oluşturduğu fiziksel ve psikolojik zorluklar ortadan kalktığından dolayı ya... Devamı


Hemodiyaliz nedir ?

Soru : Hemodiyaliz nedir ?

Cevap :Hastanede veya diyaliz merkezinde hasta kanının bir makine yardımıyle alınıp filtrelerden geçirilerek temizlenip, tekrar hastaya verilmesi yöntemidir. Günümüzde Kronik böbrek yetmezliğinde hastaların büyük kısmı hemodiyaliz ile tedavi görmektedir.

Bu tedavi yönteminde filtre (diyalizör) yapay böbrek fonksiyonu görmektedir. Unutmayın diyalizör tamamen orijinal böbreklerin fonksiyonunu gösteremez. Böbrekler günde24 saat, haftada 7 gün sürekli olarak çalışmakta, fazla sıvıları atmakta ve vücudu zehirli maddelerden uzaklaştırmaktadır. Hemodiyaliz ... Devamı


Damar yolu nedir ? Damar yolu ile ilgili tüm bilgiler

Soru :Niçin hemodiyaliz için damaryolu gereklidir?

Cevap:Hemodiyaliz makinesinin yeterli diyaliz yapabilmesi için dakikada 300-400 cc kadar kana ihtiyacı vardır. Vücudumuzda bu kadar yüksek akımı sağlayabilecek sürekli kullanıma uygun bir damar yoktur. Bu sebeplerle bu akımı sağlayabilecek damaryollarının oluşturulmasına ihtiyaç vardır.

Soru :Hemodiyaliz amaçlı damaryolları hangileridir?

Cevap: Damaryolları fistül,  greft (yapay damar)  ve kataterdir.

Soru :Damaryolu ideal olarak ne zaman hazırlanmalıdır?

Cevap :Böbrek yetmezliği tanısıyla izlenen hastalar... Devamı


Venografi Nedir?

Soru :Venografi Nedir?

Cevap :Diyaliz hastalarında damaryolu operasyonları öncesi toplardamar sisteminin ayrıntılı incelenmesine imkan veren görüntüleme yöntemidir.

 Soru :Hangi Hastalara Venografi Yapılmalıdır?Cevap :-         Toplardamar sistemi muayene ve Renkli Doppler Ultrasonografi ile yetersiz olarak izlenen hastalar

-         Daha önce omuzdan (Subclavian) katater takılmış hastalar.

-         Birden çok başarısız fistül operasyonu geçiren hastalar

-         Omuzdan veya kollardan kaza veya cerrahi operasyon geçirenler.

-         Fistül veya ... Devamı


Katater Nedir?

Soru :Katater Nedir?

Cevap:Katater diyalize girmek için büyük toplardamarlara takılan esnek boru sistemidir. Kataterin dışında kan alıp vermeye yarayan 2 bağlantı bölümü vardır. Diyaliz seans ı sırasında bir bağlantıdan kan alınır, makinede kan temizlenir ve diğer bağlantıdan hastaya geri verilir.

Kataterler kalıcı damaryolunuz olmadığında veya fonksiyon kaybı geliştiğinde uygulanan yöntemdir.

Geçici diyaliz kateterleri boyundan veya kasıktan yerleştirilir. Kataterler tecrübeli kişiler tarafından her türlü kalp ve damar cerrahisi müdahalesinin yapılabileceği merkezlerd... Devamı


Periton Diyalizi Nedir?

Soru :Periton Diyalizi Nedir?

Cevap:Böbrek Yetmezliği tedavisinde kullanılan diğer tedavi yöntemidir. Bu yöntemle karın boşluğuna bir katater yerleştirilir. Bu kataterden verilen diyaliz sıvıları ile karın boşluğu doldurulur. Karın zarı bir filtre görevi görür. Kandan zararlı madde ve fazla sıvılar karın boşluğundaki sıvıya geçer. Bu sıvının boşaltılması ile vücutta biriken fazla sıvı ve zehirli maddeler vücuttan uzaklaştırılır.

 Bu tedavinin yapılabilmesi için cerrahi bir işlemle karnınıza periton katateri denilen yumuşak bir boru yerleştirilir. Operasyon yerinin iyileşmesi i... Devamı


Böbrek Taşları Aynı mıdır ?

Soru : Böbrek Taşları Aynı mıdır ?

Cevap :Hayır,böbrek taşları kimyasal içeriklerine ve oluşuma neden olan faktörlere göre farklılıklar gösterirler.

Kalsiyum Oksalat ve Kalsiyum Fosfat TaşlarıBu taşlar tüm taş olgularının % 75´ini oluştururlar.Tek başlarına veya karışım şeklinde görülebilirler.

Kalsiyum tüm vücut için önemli işlevleri olan bir mineraldir.Kemiklerin ve dişlerin yapısını oluşturur,kas kasılması ve diğer hayati fonksiyonlarda rol oynarlar.Süt, ve süt ürünlerinde balık,yumurta,meyve ve sebzelerde bol miktarda bulunur.Besinlerle alınan kalsiyumun vücudun iht... Devamı


Böbrek Taşından Korunmak Mümkün mü

Soru : Böbrek Taşından Korunmak Mümkün mü?

Cevap :Evet mümkün.Riskleri azaltmanın birkaç yolu var.İlk taş düşürmeden sonra çoğunlukla en az bir nüks görüldüğünden korunma önem taşımaktadır.Kazanmanız gereken en önemli alışkanlık çok su içmektir.Bu çok idrar çıkarmayı sağlar ve idrardaki minerallerin kristalleşerek çökmesini önler.Aynı zamanda idrar yolu enfeksiyonundan korur.Günde en az 10-12 su bardağı dolusu su içmek ve bunu gün içine eşit olarak dağıtmak gerekir.Örneğin uyanık kaldığınız sürece saat başı bir bardak su içmek idealdir.Sıvı, meyve suyu olarak alınabilirse de, alınan ... Devamı


Taş kırma Tedavisi Nasıldır ?

Soru : Taş kırma Tedavisi Nasıldır ?vdsdtCevap :Vücut dışından taşa odaklanarak yönlendirilen şok dalgaları kullanılarak taşın kırılmasıdır. Bu esnada taş röntgen ışınları veya ultrasonografi kullanılarak görüntülenir. Kırılan taş deniz kumu gibi parçalara ayrılır ve idrarla atılır.Bu girişim biraz ağrı yapar. Bu nedenle işlem sırasında hafif veya tam uyutma kullanılır.Bir seans yaklaşık 1 saat kadar sürer.

Tek bir seansla taş tam kırılamaz ise işlem birkaç seans daha tekrarlanabi... Devamı


Böbrek Taşları Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Böbrek taşları idrar yollarının en sık rastlanan ve en ağrılı hastalığıdır. Hastalık idrar yollarında bazı maddelerin birikip çökelmesi ve büyümesi ile gelişmektedir. Bu maddeler önce kristaller oluşturur ve bu çekirdek yapının üzerine minerallerin çökmesi ile taş meydana gelir İnsanları yaklaşık % 10´u ömürleri boyunca en az bir kez böbrek taşı düşürmektedir. Hastalık erkeklerde daha sık görülür. Son 30 yıldır her iki cinste de anlaşılamayan sebeplerden ötürü taş rahatsızlığı daha sık görülmektedir.Poliklinik ve acil servise yapılan müracaatların önemli bir kısmında sebep idrar yolu taşlar... Devamı


Tek Böbrekliyim. Oruç Tutmak Zararlı Olur mu?

Merhabalar, insan organizmasında böbrek kanı temizleyen organlardan biridir. Normal bir kişide 2 adet böbrek olması tek böbrek taşıyan biri olarak sizi daha dikkatli yaşamaya yöneltmelidir. Oruç sürecinde böbreğin en önemli ihtiyacı olan sıvı (özellikle su) alınamaz. Özellikle yaz aylarında oruç tutmak 8 saatten 16 saate kadar uzayabildiği için böbreğiniz açısından daha büyük risk içerir. Böbrekte kristallerin süzülemeyip yoğunlaşması söz konusu olabilir. Zaten böbreğinizde kristaller görülmüş olduğu için yeterli sıvı alınamazsa, bu, ileride sağlık sorunlarını tetikleyip böbrek yetmezliğine... Devamı


Geceleri Su İçemiyorum yoksa hemen tuvalete gidiyorum ne yapmalıyım ?

Böbrek fonksiyonları değerlendirilmeli. Metabolik hastalıklar açısından tetkik edilmelisiniz. Böbrekte, taş ve veya idrar yolu enfeksiyonu olabilir.

Kan Sayımı, Crp, Sedimantasyon, Glikoz, Üre, Kreatinin, Sodyum, Potasyum, Kalsiyum, Fosfor, Ürik Asit, Alp, Alt, Ast, Ggt, Ldh, Hbs Ag, Antihbs, Anti Hbc Igg, Antihcv, Total Protein, Albumin, Kolesterol, Trigliserid, Vldl, Ldl, Hdl Kolesterol, Tam İdrar Tetkiki, İdrar Kültürü, 24 Saatlik İdrarda Protein, Üriner Sistem Usg, Abdomen Usg yapılması uygun olur

... Devamı

Bazı Gıdalar Böbrek Taşı Oluşumuna Neden Oluyor

İdrar yollarında yani böbrek, üreter, idrar kesesi ve üretra içinde oluşan veya bulunan taşlara idrar yolu taşı deniyor. Taş hastalığı genellikle böbreklerin olduğu yerde şiddetli ağrıyla kendini belli ediyor. Ayrıca idrarda kanama, yanma, bulantı ve kusma da taş hastalığının belirtileri arasında yer alıyor.

Taş hastalığı ile ilgili sorularımızı Anadolu Sağlık Merkezi´nden Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Yalçın İlker yanıtladı.

Taş hastalığına karşı ne gibi önlemler alınabilir?

Taş hastalığına yol açan en önemli faktörlerden birisinin gıda tüketimi olduğu biliniyor. Oluşan ta... Devamı


Dinamik Böbrek Sintigrafisi Nedir?

Böbrek fonksiyonlarını yansıtabilen radyoaktif maddelerin damar yoluyla verilmesinden sonra böbreklerde dağılımının izlendiği bir görüntüleme yöntemidir. Verilen maddenin tutulum ve atılımı izlenerek böbrek fonksiyonları değerlendirilir.

Test Nasıl Yapılır?Test hasta, çekim odasında görüntüleme yapılacak kameraya uygun pozisyonda yerleştirildikten sonra radyoaktif maddenin damar içine verilmesiyle yapılır. Çekim yaklaşık 30-40 dk. sürer. Bu sırada hareketsiz kalınması iyi bir görüntüleme için önemlidir. Çekim sırasında giysilerin çıkartılması istenmez.

Teste Nasıl Hazırlanabil... Devamı


Eski eşine böbreğini bağışladı

 İstanbul´da ev hanımı Behiye Dikici (41), 9 yıl önce ayrıldığı böbrek yetmezliği bulunan eski eşi Muharrem Kaya´ya (43) böbreğinin birini bağışlayarak, organ bağışı konusunda toplum için bir emsâl teşkil etti.İstanbul´da işletmecilik yapan iki çocuk basası Muharrem Kaya, 1,5 yıldır böbrek hastası olduğunu, bir aydır da haftanın üç günü, günde dört saat diyalize girdiğini söyledi.

bobreke

Daha önce çok sağlıklı bir bedene sahip olduğunu aynı zamanda sporla da ilgilendiğini anlatan Kaya, son ... Devamı


Bebeklerde de böbrek taşı olabilir

Van´da yaşayan Hivdanur Erginoğuz, henüz 10 aylık. Bir gece yüksek ateş ve kusma sebebiyle acile kaldırıldı. Anne babası 10 aylık bir bebekte böbrek taşı olabileceğini o gece doktorlardan öğrendi.Minik Hivdanur, hekimler sayesinde ağrısız, sızısız 2 santimetre büyüklüğündeki böbrek taşlarından kurtularak sağlığına kavuştu. Ameliyatı yapan hekimler, başarıyı uluslar arası bilimsel dergilere taşıdı.393820100807030204891Hivdanur´un annesi Eda Erginoğuz, kızında 7 ay önc... Devamı


Böbrek Taşı Kırma

Böbrek Taşı Kırma

Böbrek taşların çoğu kendiliğinden düşme eğilimindedir. Tüm idrar yolu taşlarının yaklaşık 80i ilaç tedavisi ile düşer. Taşın düşmesini etkileyen en önemli faktör taşın büyüklüğüdür. 4 mmnin altında taşın düşmesi beklenirken 6 mmnin üzerindeki taşlara müdahale gereklidir. Ayrıca taşların şekli ve idrar yolundaki yerleşimide düşmeyi etkileyen önemli faktörlerdir.

· Kendiliğinden yada ilaç yardımıyla taşın düşürülmesi

· ESWL ( şok dalgası ile taşları kırmak)

· Minimal invaziv girişimler ( Perkütan Nefrolitotomi, Üreterolitotripsi)

· Klas... Devamı


Böbrek Taşları Genel Bilgi

Böbrek Taşı Sebepleri

TAŞ OLUŞUMUNUN SEBEBİ NEDİR?

Böbrek taşları idrardaki ufak kristallerin birbirine yapışıp büyümesi ile oluşmaktadır. İdrardaki katı ve sıvı maddelerin arasındaki dengesizlik bunda başlıca faktördür. İdrarda taşı oluşturan belli başlı katı maddeler suda çözünmeyen bazı mineral tuzlarıdır(örneğ in kalsiyum oksalat ve kalsiyum fosfat)Böbrek taşları belirti vermeden önce aylar yada yıllar içinde gelişim gösterebilir.

 

BÖBREK TAŞI NASIL BİR ŞEYDİR?

Böbrek taşları değişik boyut,şekil ve renkte olabilir.Deniz kumu zerresinden golf topu büy... Devamı


İdrarda Kan Görülmesi ?

Normalde bir insanın idrarında gerek gözle görülen, gerekse idrar tahlilinde mikroskopla belirlenen kanama olmaması gerekir.

İdrarda kanama, aksi kanıtlanıncaya kadar çok ciddi bir bulgu olarak kabul edilir. Bu nedenle kanamaya neden olan etkenin tanısı konuncaya kadar, gereken tanı yöntemleri kullanılarak araştırılmalıdır. Çünkü idrardaki kanama çok basit bir üşütmeden kaynaklanabileceği gibi üriner sistemde oluşan bir tümörün ilk belirtisi de olabilir.

Böbrek taşları, veremi, kötü huylu tümörleri ya da enfarktüsü, akut glomerülonefrit, idrar borusu taşları, idrar kesesi tümö... Devamı


Böbrek taşı tanısı konulan hastalarda başka tetkikler yapılmalı mı?

Yapılan çalışmalar taş oluşumunu engelleyici önlemlerin alınmadığı hastalarda 5 yıllık bir süre içerisinde yaklaşık %50 oranında yeniden taş oluşumu gerçekleştiğini göstermiştir. Bunu önlemek amacıyla tekrarlayan taş oluşumu sözkonusu olan hastalarda veya yeniden taş oluşum riski taşıyanlarda bazı değerlendirmeler yapılarak yeniden taş oluşumunu önlemeye yönelik birtakım tedaviler uygulanmaktadır.

 Metabolik değerlendirme denilen bu araştırma için 24 saatlik idrar toplanmakta ve idrarda kalsiyum, ürik asit, sitrat ve okzalat düzeylerine bakılmaktadır. Aynı anda kan örneği de alınarak... Devamı


Perkütan Nefrolitotripsi (PNL) nedir ?

Böbrek içindeki taş 2 cm.den büyük olduğunda veya ESWL ile kırılamadığında uygulanan güncel bir yöntemdir. Genel anestezi altında bel bölgesinde 1 cm lik kesiden oluşturulan bir yoldan böbreğin içerisine girilerek taşlar bir bütün halinde veya kırılarak aynı yoldan dışarı çıkartılır.

Endoskopik yani kapalı bir ameliyat yöntemi olan perkütan nefrolitotripsi ameliyatında görüntüler endokamera ile bir televizyon ekranına büyütülmüş olarak taşınır. Taşlar genelde pnömatik, ultrasonik veya lazer taş kırıcılar ile parçalanırlar. Ameliyat bitiminde böbrekte 2-5 gün süreyle idrarın geçici bi... Devamı


Böbrek taşına doğal çözüm!

Ameliyatsız, Ağrısız, zahmetsiz ve yan etkisi olmayan tamamen doğal yöntemlerle üretilen Böbkor ile Böbrek Taşı Düşürme tedavinize yardımcı olun!Ameliyatsız, ağrısız, zahmetsiz ve yan etkisi olmayan tamamen doğal yöntemlerle üretilen Böbkor ile Böbrek Taşı Düşürme tedavinize yardımcı olun! Böbkor, böbreklerinizi temizleyen, şifa veren ve kalıcı olarak koruma sağlayan bir üründür. Böbreklerimizin asıl dostu bol su tüketmek ve üşütmemektir. Böbkor, böbrek taşları düşürmede adeta ayna görevi yapmaktadır. Tırtırlı taşlar dahil olmak üzere kum şeklinde vücuttan atılmasını sağladığı gibi böbreğin... Devamı


Kalıcı hastalıkların tetikleyicisi!

189781bobrekİnsan hayatında yaşanabilecek en şiddetli ağrıların sebebi olan böbrek taşlarının, zamanında tedavi edilmediği takdirde kalıcı böbrek hasarlarına yol açabileceği belirtildi.

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Ali Rodoplu, böbrek hasarında taş büyüklüğünün hasar ile doğru orantılı olmadığını ifade etti.Dr. Rodoplu, "Bazen büyük bir böbrek taşı, böbreğin pelvisinde büyür ve böbrek hasarı oluşmaz iken, böbrekten sonraki kanaldaki milimetrik bir taş, böbrek idrar akımını t... Devamı


Böbrek naklinde yeni bir teknik

Hiç karın içine girmeden, karın zarıyla, karın duvarı arasından ilerleyerek böbreği çıkarıp alabiliyorlar

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Barış Akin, kendi geliştirdiği, hiç karın içine girilmeden gerçekleştirilen yeni böbrek alma tekniği retroperitonoskopi ile böbrek vericilerinin daha risksiz ve acısız ameliyat olmalarını sağladığını söyledi.AA muhabirine açıklama yapan Barış Akin, böbreğin nakledilmesi ameliyatının tüm dünyada 50 yıldır açık ameliyat tekniğiyle yapıldığını anlatan Akın, böbrek naklinde esas gelişmenin, canlıdan böbrek naklinde, yani yakınına böbrek bağışlayacak veri... Devamı


Tek delikten canlı böbrek çıkardılar

Kronik böbrek yetmezliği, her iki böbreğin de işlevsiz kalmasına ve zamanla bir ceviz boyutuna kadar küçülmesine neden oluyor

Bu durumda küçülmüş böbrekler laparoskopik cerrahiyle karın bölgesinde açılan küçük kesilerden dışarı çıkarılıyor. Türkiyede ilk defa bu uygulamanın dışında sağlıklı ve canlı bir böbrek, Prof. Dr. Alihan Gürkan tarafından, karında açılan tek bir delikten, 2 saat 20 dakika süren bir operasyonla ve 4.5 cmlik bir kesiden çıkarıldı.YENİ YAKLAŞIMBaşarılı geçen operasyonda 52 yaşındaki Ayten Adaş, yaklaşık 7 yıldır kronik böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren e... Devamı


10 kişiden biri böbrek hastası

7,5 milyona yakın insanımızda kronik böbrek yetmezliği var

Türk Nefroloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gültekin Süleymanlar, ´´Ülkemizde yaklaşık yetişkin 6 kişiden birisinde kronik böbrek hastalığı var´´ dedi.Antalya´nın Serik ilçesine bağlı Belek beldesinde süren 28. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi kapsamında basın toplantısı düzenlendi.Türk Nefroloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gültekin Süleymanlar, Avrupa´da en yüksek böbrek yetmezliği oranına sahip ülkenin Türkiye olduğunu ve diyabet artış oranı en yüksek ülke olarak ... Devamı


Glomerülonefrit

Olguların çoğunda ödem ve tansiyon normale dönerek kısa sürede iyileşme gerçekleşir. İdrarla protein çıkarma ve kanlı idrar birkaç ay daha sürdükten son­ra kaybolur. Ama hastalık çocuklarda yüzde 10-20 dolayında, ileri yaşlarda da­ha yüksek bir oranda, daha kötü seyre­der. Bu olgularda hastalığın ilk belirtile­ri bütünüyle kaybolmak yerine tehlikeli bir gelişme göstererek, kronik böbrek yetmezliğine zemin hazırlayabilir. Bazı olgularda ilk belirtiler bütünüyle geçtik­ten sonra yineler. Belirtiler bazen yıllar­ca sonra yeniden ortaya çıkar. Bu arada böbrek işlevlerinde hafif bozukluklar görü... Devamı


Böbrek taşından kurtulmada yeni yol

Böbrek taşından kurtulmada yeni yol

Modern cerrahi ve görüntüleme yöntemleriyle böbrek taşı ameliyatları hem yetişkinlerde hem de çocuklarda artık daha güvenli ve etkin bir şekilde yapılabiliyor

 Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Yalçın İlker´e göre, dünyada yüzde 12 oranında görülen böbrek taşı sorunu, Güneydoğu´da yüzde 30´a çıkıyor. Böbrek taşları özellikle ülkemizde sık karşılaşılan sağlık sorunlarından biri. Dünya genelinde bir insanın hayatı boyunca böbrek taşı oluşturma olasılığı yüzde 12 olarak tahmin ediliyor. Türkiye´de bu oran daha yüksek. Oranın özellikle Güneydoğu ... Devamı


Sidik Nedir ?

Cevap:Sidik, omurgalılarda böbreklerin ürettiği sıvı. Tatlı suda yaşayan omurgalılarda çok miktarda oluşan sidik, tuz, vb. maddelerin yanı sıra, amonyak adı verilen azotlu gazı da içerir. Kuşlarda ve sürüngenlerde, azotun çözünmeyen ürik asit bileşimine girmesi nedeniyle koyu beyaz bir macun halindedir. Karada yaşayan omurgalılarm sidiği, üre ve tuz bakımından zengindir. Günlük sidik miktarı ile sidiğin bileşimi, bedenin tuz ve su dengesini canlının yaşadığı doğal çevrenin gereksinimlerine uygun tutacak biçimde düzenlenir.

... Devamı

Polikistik Böbrek

POLlKİSTİK BÖBREK:Polikistik böbrek, kalıtsal bir yapı bozukluğudur. Genellikle her iki böb­rekte de kistler vardır. Polikistik böbrek hastalığında işlev gören böbrek dokusu­nun zamanla azalması, bunun yerini farklı boyutlarda kistlerin alması sonu­cunda sıklıkla böbrek yetmezliği ve üremi (kanda üre miktannın artması) ortaya çıkar.Sıklıkla aynı ailenin bireylerinde görülürse de, cinsiyet aynmı yoktur. Aynca polikistik karaciğer ve beyin anevrizması (beyin damarlarında anor­mal genişlemeler) gibi başka bozukluk­larla birlikte görülebilir.BELİRTİLERİDevamı


Kalp Yetmezliği, Böbrek Yetmezliğini Tetikliyor

Kalp yetmezliği ile mücadele eden hastaların, kullanılan ilaçlara bağlı olarak böbrek yetmezliğiyle de karşı karşıya kalması söz konusu.

Kalp yetmezliği ile mücadele eden hastaların, kullanılan ilaçlara bağlı olarak böbrek yetmezliğiyle de karşı karşıya kalması söz konusu. Konuyla ilgili bilgi veren Memorial Ataşehir Hastanesi Nefroloji Bölümünden Uz. Dr. Can Kinalp, vücutta biriken sıvının bu durumu tetiklediğini anlattı. Kinalp, tedavisinin ise nefrolojik yöntem olan periton diyalizi uygulamaları ile mümkün olabileceğini anlattı. 

Tıp alanındaki gelişmelerle ... Devamı


Kronik böbrek hastaları, kurutulmuş meyve yememeli

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Beslenme ve Diyet Ünitesi Başdiyetisyeni Kibar Gültekin Kurt, kurutulan meyvelerin kan şekerini yükseltme hızını arttırdığını, bu nedenle kronik böbrek hastalarının bu yiyecekleri tüketmemesi gerektiği bildirdi.

Diyetisyen Kurt, yaptığı açıklamada, besinleri kurutarak saklama işleminin yararlı ya da zararlı olduğunun kesin olarak tanımlanamayacağını belirtti.

İnsanların yüzyıllardır kış mevsimine hazırlık yapmak için yaz meyve ve sebzelerini kurutarak sakladıklarını dile getiren Kurt, bunun yanı... Devamı


Böbrek Nakli Merkezi

Böbrek nakli, hemodiyaliz ve periton diyaliziyle beraber son dönem böbrek yetmezliği olan hastalarda günümüzde kabul edilmiş tedavi yöntemlerinden birisidir. İlk başarılı böbrek nakli 1954 yılında A.B.Dde Boston şehrinde Prof.Murray ve ekibi tarafından tek yumurta ikizi iki kardeş arasında yapılmıştır. Bunu takiben bağışıklık sistemini baskılayan ilaçların ve ameliyat teknikleri ve yoğun bakım şartlarının mükemmelleşmesiyle birlikte böbrek nakli sayıları hızla artmıştır. Artık böbrek naklinin önündeki en büyük sorun, giderek artan hasta sayısına ve kabaran organ bekleme listelerine ... Devamı


Böbrek Taşları © 2010
Böbrek Taşları ile ilgili tüm dökümanlar